Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Bài số 4-05 Tiến trình Xâm lăng tiệm tiếm

Bài giảng dưới dạng Slide Show hỗ trợ cho Paltalk:
Các Bạn có thể nhần vào xem bất kỳ hình ảnh nào, Bạn sẽ có album của tất cả các hình ảnh trong bài hiện ra, sau đó Bạn sẽ tùy chọn xem hình ảnh phù hợp với bài giảng Trực tuyến)
(Nhấn vào Link để đến Album đã sẵn có trên Mạng - Nhấn "Option" trên phải chọn "Diaporama" để theo dõi cùng lúc với bài giảng)
 Slide Show Tiến trình Xâm lăng tiệm tiếm
https://photos.google.com/album/AF1QipNMF0rLzO8dSUzL2fkRAhaEMHOdjvdlyNK5o5-q

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

Trực tuyến: Bài nói chuyện: "NGUỒN GỐC DÂN VIỆT", diễn giả Hoàng Đức Phương

Ngày 27-11-2016 tại Học Viện Linh Sơn Vitry Sur Seine, với khoảng 50 quan khách tham dự nghe trình bày về Nguồn Gốc Dân Việt qua diễn giả Ông Hoàng Đức Phương 

Theo Ông cho biết Lịch sử ngày nay được khoa học hiện đại ngày nay chứng minh chính xác mọi sự việc dù đã qua hàng ba bốn ngàn năm trước Công nguyên, 
theo diễn giả Hoàng Đức Phương cho biết các sử về VN xưa kia không đúng chỉ bỏ vào xọt rác , ngày nay qua nghiên cứu và được xác minh bằng khoa học dù ở bất kỳ niên đại nào qua khoa học chứng minh rất chính xác .